Koncert speváckeho zboru Lipka na záver Vianočného obdobia prispel k pomoci rodinám postihnutým požiarom v Nitre

Nitrianske biskupstvo v rámci programu Vianoce na Nitrianskom hrade, umožnilo v starobylej katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade pri príležitosti sviatku Krstu Krista Pána 8. januára 2023, uskutočnenie koncertu Zmiešaného speváckeho zboru Lipka z Nitry – Dolných Krškán na záver Vianočného obdobia. V podaní speváckeho zboru v programe zazneli vianočné skladby od domácich aj zahraničných autorov. Hosťom koncertu bol operný spevák Matej Benda. Koncert sa Spevácky zbor Lipka rozhodol poňať benefične, pričom výťažok zo získaných dobrovoľných príspevkov vo výške 1348 Eur bude odovzdaný prostredníctvom mesta Nitra, ktoré zastupoval viceprimátor Peter Mezei ľuďom, ktorý 1. januára z dôvodu požiaru v bytovom komplexe Polygón prišli o strechu nad hlavou a všetko, čo sa v ich bytoch nachádzalo. Nitrianske biskupstvo podporilo túto iniciatívu a umožnilo tak návštevníkom koncertu príjemný umelecký a duchovný zážitok umocnený o šľachetný pocit, že sa tiež pripojili a prispeli k pomoci tým, ktorí to v tomto období veľmi potrebujú. Koncert bol úspešným podujatím na záver Vianočného obdobia i programu Vianoc na Nitrianskom hrade.