Kondolencia arcibiskupa Krakova do Nitry

Krakovský arcibiskup metropolita Mons. Marek Jędraszewski v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, pri ktorej pri Nitre zahynulo 12 osôb, z ktorých väčšina boli študenti nitrianskych škôl, zaslal nitrianskemu diecéznemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi kondolenčný list. Krakovský arcibiskup v liste vyjadruje Mons. Judákovi, ako aj rodinám obetí svoju duchovnú blízkosť a bratské spojenie v modlitbe. Utrápených pozostalých po obetiach nehody zveruje Bolestnej Matke Panne Márii stojacej pod krížom a držiacej v náručí mŕtve telo svojho jediného Syna, aby privinula ku sebe a utíšila bôľ prenikajúci srdcia tých, čo oplakávajú smrť svojich blízkych. V ťažkej chvíli, akou je smrť blízkych, zvlášť detí a mladých ľudí, Mons. Jendraszewski poukazuje na silu viery v Zmŕtvychvstalého Krista, ktorý je s nami a ktorý podobne ako Martu po smrti jej brata Lazara, aj nás povzbudzuje slovami „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ V závere Mons. Jendraszewski vyjadruje nádej, že darca všetkého života, Ježiš tichý a pokorný nahradí stratený život všetkých tragicky zosnulých večným životom.