Kondolenčná kniha v Katedrále v Nitre

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre je umiestnená kondolenčná kniha. Verejnosť môže aj prostredníctvom nej vzdať úctu zosnulému nitrianskemu emeritnému biskupovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi.

Kondolenciu je možné poslať aj elektronicky na: kondolencia@kbs.sk

kardd