Konferencia „Proticirkevné zásahy v Močenku“ – pozvánka

Pri príležitosti 70. výročia zriadenia Sústreďovacieho charitného domova v Sládečkovciach (dnešnom Močenku) sa 23. novembra 2022 bude v budove bývalého kláštora sestier Vincentiek v Močenku konať odborná historická konferencia  pod názvom „Proticirkevné zásahy v Močenku“. Na úvod podujatia bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebrovať v miestnom farskom chráme sv. Klimenta sv. omšu so začiatkom o 8,00 hod. Na záver konferencia si pamiatku zosnulých rehoľníkov a rehoľníčky účastníci uctia pobožnosťou na Hornom cintoríne. Viac k programu na plagáte. Všetci sú srdečne pozvaní!