Konsekrácia kostola a oltára v centre Nitry

Nitra (31. marca) Hoci Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Nitre, ktorý miestni obyvatelia poznajú pod označením „kláštor“, stojí už viac ako 150 rokov, konsekrovaný bol až teraz. Obrad vykonal – na Štvrtú pôstnu nedeľu 31. marca 2019 – nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas svätej omše, ktorej predsedal, posvätil aj nový pevný kamenný oltár z talianskeho a španielskeho mramoru. Vložil doň relikvie mučeníkov svätej Vincencie a svätého Krescenta.

V homíli podčiarkol že „Boh prichádza k nám, aby sme sa s ním stretli na miestach, ktoré sú pre nás sväté“. Na adresu kostola, ktorý o chvíľu posvätil povedal, že „nebol nikdy konsekrovaný, to znamená zasvätený Bohu tým najslávnostnejším spôsobom, ku ktorému nás pozýva Cirkev najmä keď je postavený pevný oltár“. Prítomným veriacim pripomenul históriu chrámu: „Tento chrám postavil biskup Imrich Paluďai a základný kameň požehnal 18. augusta 1854. Už o dva roky, na sviatok svätého Imricha, sa týčila veža, na ktorej bol ním posvätený kríž. Keďže však biskup o dva roky zomrel, požehnanie kostola potom vykonal jeho nástupca Augustín Roškováni, v roku 1861“. Kostol bol určený sestrám Vincentkám, ktoré tu rozvíjali školy a veľmi požehnane pôsobili až do roku 1950. Po novembri 1989 obnovili svoiju činnosť aj v meste pod Zoborom, aj keď sa už úplne nevrátili k svojej pôvodnej charizme. Kostol po roku 1990 začal plniť úlohu farského kostola. Keďže sa nachádza priamo v centre Nitry, prichádzajú doň veriaci aj z iných častí mesta, ba dokonca aj zo vzdialenejších lokalít. A to aj preto, lebo sa v ňom uskutočňuje každodenná predpoludňajšia spovedná služba. Biskup Viliam Judák Povzbudil farníkov, aby aj týchto ľudí prijímali do svojho spoločenstva a aby sa tak stretávali okolo oltára ako rodina.

Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Nitre má obnovené celé presbytérium. Okrem oltára pribudla v jeho priestoroch aj nová ambona, dlažba a krstiteľnica.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha