Kontakty

Biskupský úrad v Nitre

Nám. Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A,

950 50 NITRA, Slovenská republika

tel.. +421 37/ 7721747; 7721724; hovorca – 0917 350 404

fax: +421 37/ 7721749

e-mail: nitra@kbs.sk; hovorca.nr@rcc.sk