Kostol sv. Gorazda v Nitre plný žien počas Hromničnej púte matiek

Stovky mám a starých mám z Nitry, či širšieho okolia sa 1. februára 2020 zišli v Nitre v Kostole sv. Gorazda na starobylej Hromničnej púti matiek. Prišli, aby si počas púte spojenej s mariánskym večeradlom so zažatou sviecou v ruke a s modlitbou v srdci vyprosovali pre svoje deti a svoje rodiny od Božej Matky Panny Márie – patrónky všetkých matiek potrebné milosti, dar viery a odvrátenie všetkého zla. Boli medzi nimi ženy z Nitry, Štúrova, Topoľčian, Griňavy, Veľkého Ďura, ale aj najstaršia pútnička 89 ročná Mária až z Popradu. Nechýbali ani mladé mamičky s deťmi na rukách, v kočíkoch, či hrajúcich sa v chrámovom detskom oratóriu.

Program púte začal spoločnou modlitbou rozjímavého ruženca, počas ktorej mohli ženy pristúpiť aj ku sviatosti zmierenia. Vrcholom púte bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval duchovný otec Spoločenstva modlitieb matiek a rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Marián Dragúň spolu s miestnym farárom Jozefom Tomicom a jeho kaplánmi Jurajom Klinkom a Michalom Peťovským. Vo svojom príhovore zvlášť ženám – matkám, a zopár odvážnym mužom v zaplnenom klokočinskom chráme Mons. Dragúň priblížil históriu a význam hromničných pútí, ktoré vznikli v roku 1741 na Morave v Šternberku. Upriamil ich pozornosť na ich význam a dôvody, ktoré tisícky matiek aj dnes v 126 krajinách sveta privádzajú do chrámov, aby deň pred Sviatkom Obetovania Pána ďakovali a vždy nanovo si vzbudzovali a prehlbovali túžbu zvelebovať Boha uprostred života a modliť sa za svoje deti, za ich záchranu, za vyriešenie problémov, ktoré ich trápia v rodinách. Mons. Dragúň matkám ponúkol Božie Slovo, ktoré hovorí čo je správne, ktoré má silu, ktoré dáva život, ktoré prebúdza nádej v srdci. A povzbudil ich aj slovami: „Nermúťte sa, neplačte, majte radosť z Pána, ktorá môže byť vašou silou, ako vnútorná radosť, ktorá sa mieša so slzami. Majte silu modliť sa za vaše deti, aby ste boli bránou, ktorou môže vstúpiť Božia milosť do vašich rodín. Vytrvajte, dôverujte, nevzdávajte sa, majte nádej. Ak vo vašich srdciach bude Božie Slovo, ktoré má silu preniesť nás cez všetky problémy, tak dokážete s Božím Slovom v srdci prekonať všetky ťažkosti. Aby ste prestali plakať, aby ste si utreli slzy, je tu nádej pre každú z vás, pre každú rodinu, pokiaľ sa ako mamy budete modliť, lebo modlitba matiek otvára nebo.“ V závere svojho príhovoru sa Mons. Dragúň obrátil k Bohu s modlitbou, aby matkám vložil do sŕdc vnútornú radosť, obnovil ich nádej, posilnil túžbu modliť sa, dal im lásku odpúšťať a milovať aj vtedy, keď to bolí, keď je ich materinské srdce prebodnuté, ako bolo srdce Panny Márie. Súčasťou svätej omše bolo aj prinesenie a obetovanie symbolickej veľkej hromničnej sviece, a akt jej požehnania, ako aj požehnania sviec v rukách matiek a následná modlitba odovzdania detí Bohu do Jeho milosrdenstva.

Po skončení liturgickej slávnosti program pokračoval moderovanou adoráciou s Eucharistickým požehnaním, ktoré prítomným matkám, starým matkám a všetkým účastníkom udelil hlavný celebrant na záver Hromničnej púte. Pre účastníčky púte bolo po skončení slávnostnej časti programu pripravené agapé, kde sa mohli vzájomne porozprávať a zdieľať svoje životné skúsenosti zo životov so svojimi deťmi a v rodinách.