Kostol v Nitre na Klokočine má veľkolepú mozaiku

Farský kostol svätého Gorazda v Nitre má novú oltárnu stenu. Tú predchádzajúcu pred niekoľkými dňami nahradila mozaika z dielne pátra Marka Rupnika. Toto sakrálne a umelecké dielo požehná v nedeľu 1. novembra 2015 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Podľa slov miestneho farára Miroslava Haferu, prvý kontakt s pátrom Markom Rupnikom bol nadviazaný v roku 2009. Vtedy prisľúbil, že mozaiku na čelnú stenu klokočinského chrámu vytvorí. A v októbri tohto roku sa tak aj stalo. Devätnásť umelcov z Centra Aletti z Ríma vytváralo finálnu fázu tvorby diela päť dní. Mozaika zobrazuje udalosť Zoslania Ducha Svätého. Páter Marko Rupnik prezradil, že „tieto myšlienky pomaly dozrievali v dialógu s farárom a niektorými kňazmi“. Dielo v kostole na Klokočine je jedinečné. Jeho autor priznal, že už mal požiadavky pre podobne témy. „Ale v tomto kostole sa mohla urobiť kombinácia krstu, Turíc, nového života z Ezechiela s týmto zostupom a vzostupom až k Otcovi, čo sme dodnes nikdy neurobili. Myslím, že teologicky a umelecky je to veľmi zaujímavé dielo“, dodal svetoznámy umelec. 

Na ľavej strane mozaiky vidieť starozákonné zjavenie proroka Ezechiela v ktorom vďaka Božiemu duchu ožijú suché kosti, na samom vrchu vidieť zobrazenú ruku Boha Otca ako posiela svojho Syna a Ducha Svätého na svet. Ježiš Kristus zostupuje z neba na zem a v čase pochovania aj do útrob zeme. Oproti vidieť opačné garde:  Boh zo zeme dvíha k sebe do neba človeka. Pannu Máriu a po nej volá nás všetkých. Na pravej strane je zobrazený patrón kostola – svätý Gorazd ako krstí rodinu, sprostredkujúc im tak dar Ducha Svätého. Postavy rodiny reprezentujú národ. Jedna z umelkýň z Centra Aletti Renata Trifković podčiarkla dôležitosť zmyslu pre tímovú prácu. „Naše špecifikum je, že táto práca je doslova chorálna, to znamená práca tímu, práca spoločenstva. Keby sa iba jednotlivec chcel realizovať, tak to by bolo veľmi málo. Ale v tom spoločnom realizovaní je práve naše špecifikum“, povedala.

Diela Marka Rupnika sa nachádzajú v mnohých krajinách. Je napríklad autorom mozaiky v Bazilike sv. pátra Pia v San Giovanni Rotondo, mozaiky v mariánských svätyniach v Lurdoch a Fatime a tiež aj v kaplnke  Redemptoris Mater vo Vatikáne. Na Slovensku tvoril mozaiku v Badíne a v Bratislave – Krasňanoch. Teraz do tohto zoznamu pribudol aj farský kostol v Nitre na Klokočine.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Video 1 TU

Video 2 TU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA