Kostol v Opatovej má nový oltár

Farský kostol sv. Stanislava, biskupa a mučeníka v Trenčíne – Opatovej sa 14. septembra 2019 dočkal konsekrácie nového kamenného obetného stola. Slávnostnú sv. omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s administrátorom miestnej farnosti Vdp. Jánom Vicianom a ďalšími kňazmi.  Počas nej vykonal hlavný celebrant akt konsekrácie oltárneho stola v chráme, ktorý ako jediný na Slovensku je zasvätený sv. Stanislavovi, biskupovi a mučeníkovi  ako farský kostol.  Do nového oltára boli vložené ostatky sv. Andreja-Svorada. Diecézny biskup pri tejto príležitosti vo svojej homílii okrem iného povzbudil prítomných veriacich, aby mali vždy záujem o Boží chrám, aby vždy prichádzali do svojho chrámu, a aby si zachovali kresťanskú vieru a odovzdávali ju aj ďaľším generáciám. Miestne farské spoločenstvo vyjadrilo vďačnosť Bohu za úspešnú realizáciu  rekonštrukcie interiéru kostola, ktorá bola zavŕšená práve konsekráciou nového oltára. Po slávnostnej sv. omši sa pri kostole uskutočnilo agapé. Farskú slávnosť spestrili aj veriaci v krojovaných odevoch a tóny skladieb v podaní miestnej dychovej hudby Opatovanka.