Krádeže v cirkevných objektoch – výzva k ostražitosti

Včera podvečer došlo v jednej z farností Nitrianskej diecézy v čase podvečernej svätej Omše vo farskom chráme, k násilnému vniknutiu do priestorov farskej budovy, poškodeniu vnútorného zariadenia a k pokusu o krádež cenností a finančných prostriedkov, ktoré sa tam ani nenachádzali.
Vzhľadom k tomu, že okrem tohto aktuálneho prípadu boli v nedávnom období zaznamenané aj ďalšie prípady krádeží v cirkevných objektoch, či poškodzovania cirkevného majetku, vyzývame správcov farností, či cirkevných zariadení o zvýšenie ostražitosti a prijatie takých bezpečnostných opatrení, aby sa do budúcnosti dalo predchádzať takýmto kriminálnym činom a škodám.
Aktuálna koronavírusová pandémia dostala aj mnohé farnosti do situácie, kedy s ťažkosťami zvládajú financovanie základných potrieb, ako sú platby za energie, či kúrenie v kostoloch, a už vôbec nedisponujú žiadnou finančnou hotovosťou, ktorú by mali uloženú v priestoroch farských budov. Preto akékoľvek pokusy o krádeže v týchto priestoroch spôsobujú len ďalšie škody navyše na majetku farností a páchateľom takejto trestnej činnosti nemôžu priniesť žiadny nelegálny prospech.
Ďakujeme zároveň farníkom z farnosti, v ktorej sa pokus o krádež udial, za pohotovú reakciu a snahu o zabránenie páchateľom pri dokonaní trestného činu a ich zadržanie.