Kresťan, rád na Skalku putuj…

Pútnický chrám svätých Andreja Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne je od soboty 7. mája 2016 Diecéznou svätyňou. Počas svätej omše ho za taký vyhlásil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Počiatky tohto pútnického miesta sa viažu s mučeníckou smrťou sv. Beňadika, ktorý tu žil po smrti svojho spoločníka sv. Svorada-Andreja a zomrel v r. 1033. Nitriansky biskup Jakub I. tu na jeho počesť založil opátstvo sv. Beňadika v r. 1224.

Súčasťou slávnosti bolo posvätenie Chrámu sv. Svorada-Andreja a Beňadika na Malej Skalke – na mieste, kde bol zhodený do Váhu sv. Beňadik.

Hoci ide o starobylý kostol (postavený v r. 1520), doteraz bol v minulosti len požehnaný.

V homílii Mons. Viliam Judák hovoril o histórii tohto posvätného miesta, ktoré je priamo spojené so životom svätých pustovníkov, a ktoré bolo a stále je cieľom putovania mnohých veriacich. „Na tomto mieste stojí chrám postavený na počesť týchto svätcov, ktorého skromnosť a jednoduchosť zodpovedá poníženosti ich evanjeliového kajúceho života a je spojený s ich životom a účinkovaním“, pripomenul nitriansky biskup. Hlavný celebrant ďalej poukázal i odkaz týchto svätcov aj pre 21. storočie.

Zásluhu na obnovení tohto pútnického miesta má okrem Nitrianskeho biskupstva miestny duchovný správca Mgr. Peter Beňo, farár v Skalke nad Váhom a viacerí kňazi, laickí veriaci a vo veľkej miere Neinvestičný fond Beňadik.

V závere slávnosti biskup Mons. Viliam Judák odovzdal dvom podporovateľom tohto diela a dobrodincom Ing. Stanislavovi Bírošovi a Ing. Ľubomírovi Plškovi Rád sv. Gregora Veľkého, udelený Svätým Otcom Františkom z príležitosti ich životného jubilea.

Na slávnosti bol prečítaný aj dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorá udelila mimoriadne milosti – plnomocné odpustky, ktoré môžu disponovaní veriaci získať na tomto pútnickom mieste:

– 7. mája, na výročie konsekrácie Kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom;

– 17. júla, na sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika ako aj v sobotu a nedeľu, ktoré bezprostredne po tomto sviatku nasledujú;

– poslednú sobotu mesiaca máj, na slávnostnej púti k Blahoslavenej Panne Márii;

– vždy, keď sa odhodlajú k nábožnej návšteve, ktorú si tu vykonajú vo forme púte, či už jednotlivo alebo v skupinách.

Veriaci hatení starobou, chorobou, alebo inými vážnymi dôvodmi, vo vyššie označených dňoch môžu získať plnomocné odpustky, ak po odmietnutí akéhokoľvek hriechu a vzbudení úmyslu čím skôr splnia tri zvyčajné podmienky, pred jednoduchým vyobrazením svätých patrónov sa k sláveniu duchovne pripoja, obetujúc milosrdnému Bohu svoje modlitby a bolesti, alebo ťažkosti vlastného života.

Aby bolo uľahčené obdržať Božie odpustenie cez kľúče Cirkvi, táto Apoštolská penitenciária z pastoračnej lásky naliehavo žiada, aby kňazi vybavení vhodnými fakultami vysluhovali Sviatosť zmierenia v spomínanom chráme, s ochotným a veľkodušným srdcom.

s4s5 s6s7 s8s1 s2 s3IMGP4437