Krížová cesta ulicami mesta na Veľký piatok za pokoj

Na tradičnú pobožnosť Krížovej cesty ulicami mesta sa v Nitre na Veľký piatok 7. apríla 2023 vydali veriaci aj za osobnej účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Pobožnosť bola podľa slov biskupa Viliama obetovaná na úmysel pokoja medzi ľuďmi, vo vzájomných vzťahoch, v rodinách, ale aj za hranicami našej krajiny. Veriaci meditovali jednotlivé zastavenia pod vcedením správcu farnosti Nitra Kalvária P. Igora Kráľa, SVD, prosom pri nesení symbolického dreveného kríža v čele procesie sa striedali muži z jednotlivých mestských farností. Zastavenia už tradične boli situované nielen na križovatkách ulíc, ale aj pri budove Krajského súdu, Daňového úradu, Mestského cintorína, obchodného centra, Mestského i Okresného úradu, či Fakultnej nemocnice. Symbolicky tak mali poukazovať na životné situácie, v ktorých sa ľudia pri svojich bežných životoch ocitajú a v ktorých by si mali uvedomovať svoje kresťanstvo. Pobožnosť bola zakončená záverečnou modlitbou biskupa Viliama na Nitrianskej Kalvárii pred Kostolom Nanebovzatia Panny Márie. Táto viac ako 20 ročná tradícia pobožnosti Krížovej cesty ulicami mesta Nitra, ktorá bola len dvakrát prerušená koronavírusovou pandémiou tak nezanikla, ale napriek chladnému počasiu prilákala opätovne veriacich z Nitry, aby ju absolvovali a aj takto duchovne prežili Veľký Piatok, počas ktorého si kresťania pripomínajú  utrpenie, umučenie a smrť Ježiša Krista. T.U.