Krížová cesta ulicami mesta Nitra na Veľký piatok – avízo

Na Veľký piatok 7. apríla 2023 sa uskutoční tradičná verejná pobožnosť Krížovej cesty ulicami mesta Nitra so začiatkom o 13,30 hod. pred budovou Krajského súdu. Jednotlivé zastavenia pobožnosti krížovej cesty budú vedené obvyklou trasou popri Daňovom úrade, väznici, Mestskom úrade, Okresnom úrade, Hodžovej ulici, Fakultnej nemocnici až k poľnému oltáru na nitrianskej Kalvárii.
Po skončení krížovej cesty sa o 15,00 hod. začnú veľkopiatočné obrady slávenia utrpenia a smrti Pána. Predsedať im bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Všetci sú srdečne pozvaní!