Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie v nitrianskej katedrále

25. júna 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie, Pozvánky

Nitra (18. marca) Prinášame prehľad bohoslužieb v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre počas Veľkého týždňa:

Kvetná nedeľa 25. marca 2018

07.00 svätá omša, celebruje Mons. Marián Šuráb, kanonik

09.00 pontifikálna svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Homíliu prednesie Martin Štofko, kanonik

Zelený štvrtok 29. marca 2018

09.30 Missa Chrismatis, pontifikálna svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

17.00 Omša na pamiatku Pánovej večere, pontifikálna svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Homíliu prednesie generálny vikár Mons. Peter Brodek

Veľký piatok 30. marca 2018

13.30 Krížová cesta cez mesto – začína pred budovou Krajského súdu v Nitre a končí sa na miestnej Kalvárii. O 15.00 bude bohoslužba pokračovať slávením obradov utrpenia a smrti Pána na priestranstve pred farským kostolom na Kalvárii

16.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána. Obradom predsedá Mons. Peter Brodek, generálny vikár

Poklona pri Božom hrobe potrvá do 20.00.

Biela sobota 31. marca

08.00 Vyloženie Najsvätejšej oltárnej Sviatosti v Božom hrobe

19.00 Veľkonočná vigília, pontifikálna svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Homíliu prednesie Miroslav Šidlo, vicerektor Kňazského seminára v Nitre

Veľkonočná nedeľa 1. apríla

07.00 svätá omša, celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár

09.00 pontifikálna svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. 

Veľkonočný pondelok 2. apríla

07.00 svätá omša, celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár

09.00 svätá omša, celebruje Mons. Marián Šuráb, kanonik