Kvetná nedeľa v nitrianskej katedrále

Nitra (25. marca) Slávnostným sprievodom s ratolesťami sa na Kvetnú nedeľu začalo slávenie svätej omše v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

Homíliu predniesol kanonik Martin Štofko. Pripomenul, že okrem dvoch skupín, ktoré sú v pašiovom príbehu (Ježiš a jeho mučitelia), je v ňom aj každý človek. Otázka podľa neho znie, na ktorej strane stojíme? Povzbudil prítomných, aby nasledujúce dni Veľkého týždňa využili na duchovnú obnovu a na zamyslenie sa nad položenou otázkou.

V nitrianskej katedrále budú počas nasledujúcich dní bohoslužby, ktoré sú vlastné Veľkému týždňu: Na Zelený štvrtok dopoludňajšia Omša svätenia olejov a večerná Omša na pamiatku Pánovej večere; na Veľký piatok popoludní obrady Utrpenia a smrti Pána; bohoslužba na Veľkonočnú vigíliu, spojená s udelením sviatostí kresťanskej iniciácie (krstu, birmovania a svätého prijímania) deviatim dospelým katechumenom a dopoludňajšia pontifikálna svätá omša na Veľkonočnú nedeľu.

Miroslav Lyko