Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho v Nitre – pozvánka

Rímskokatolícka farnosť Nitra – Horné mesto pozýva na Ľaliovú slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho, ktorá sa uskutoční 13. júna 2020 vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Nitre so začiatkom o 18,30 hod. Hlavný celebrantom a kazateľom bude rektor univerzitného pastoračného centra v Nitre doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. Počas slávenia sa budú požehnávať ľalie a uctievať relikvie sv. Antona. Slávnosť sa uskutoční v súlade s hygienickými opatreniami platnými pre slúženie svätých omší za účasti verejnosti v kostoloch. Istý počet ľalií je zabezpečený. Veriaci si však môžu priniesť aj svoju vlastnú ľaliu. Všetci sú srdečne pozvaní.

Ľaliová slávnosť v Nitre má veľmi zaujímavú históriu. Nitriansky kostol sv. Petra a Pavla na Hornom meste patriaci v minulosti bratom Františkánom bol preslávený ľaliovou slávnosťou, ktorá sa konala vždy v dňoch okolo sviatku sv. Antona Paduánskeho, 13. júna. Dosvedčuje nám to aj niekoľko záznamov z františkánskej kláštornej kroniky. Po nástupe komunizmu a zrušení kláštorov táto milá slávnosť upadla do zabudnutia. Sv. Písmo však hovorí, že dobrý hospodár vynáša zo svojej pokladnice veci staré i nové. Rímsko-katolícka farnosť Nitra – Horné mesto chce preto nadviazať na túto starú a krásnu tradíciu, ktorá veriacim pred zrak dáva ako veľký vzor milovaného svätca, sv. Antona z Padovy. T.U.