Lektorát a obliečka bohoslovcov v Nitre

Nitra (25. októbra) Ministérium lektorátu 25. októbra 2018 prijali tretiaci z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Novými lektormi sú: Branislav Duhár, Jozef Kopáč, Juraj Kováč, Štefan Lašo, Radoslav Lenčéš, Roman Špaček, Mikuláš Šurín a Dávid Valachovič. Zároveň generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadeľ, počas svätej omše, požehnal reverendy bohoslovcom druhého ročníka. Tí si v tento deň po prvýkrát obliekli klerický odev.

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre / Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha