List nitrianskeho diecézneho biskupa pri príležitosti 25. svetového dňa zasväteného života

Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Deň zasväteného života. V tento (alebo skôr či neskôr) deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Vzhľadom k tomu, že kvôli protipandemickým opatreniam sa nebude môcť uskutočniť stretnutie diecézneho biskupa so zasvätenými, ktoré bolo plánované na sobotu 30. januára 2021 v Nitre, nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák všetkých členov spoločností apoštolského života a inštitútov zasväteného života pôsobiacich na území Nitrianskej diecézy srdečne pozdravuje, a v nádeji na skoré stretnutie sa im prihovára aspoň formou listu, ktorý im adresoval pri príležitosti 25. svetového dňa zasväteného života.

List nitrianskeho biskupa zasväteným žijúcim a pôsobiacim na území Nitrianskej diecézy prinášame v nasledovnom plnom znení: