Liturgická slávnosť ku cti Panny Márie Fatimskej v Janíkovciach pri Nitre

Za účasti mariánskych ctiteľov z mesta Nitra a obcí patriacich do farností Janíkovce pri Nitre a Veľký Lapáš sa pri príležitosti Fatimskej soboty 14. mája 2022 už po piatykrát uskutočnila tradičná liturgická slávnosť pri majestátnom 200 ročnom dube s Kaplnkou Panny Márie Fatimskej. Hlavným celebrantom sv. omše bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s ním koncelebrovali kanonici Nitrianskej sídelnej kapituly, miestni kňazi a predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Veriaci ku kaplnke pri Dube doputovali v procesiách so zástavami za spevu a modlitieb, aby sa tak po dvojročnej pauze spôsobenej koronavírusovou pandémiou prinavrátili k starým tradíciám púťových procesií, ktoré aj v minulosti umocňovali prejavy tradičnej ľudovej zbožnosti a mariánskej úcty. Biskup Judák v úvode slávnosti prítomných povzbudil k zachovávaniu nielen tradícií, ale aj živej kresťanskej viery posilňovanej aj vďaka mariánskym zjaveniam vo Fatime, ktoré sa udiali pred 105 rokmi. Aj slávnostný kazateľ dekan farnosti Nitra – Dolné mesto a katedrálny kanonik Mons. Pavol Zahatlan sa vo svojej homílii venoval zmyslu  a významu fatimských zjavení pre ľudstvo a svet. Uvažoval nad odkazom posolstiev Panny Márie, ktoré vedú aj dnešných veriacich k modlitbe, vedomiu nádeje, či poslušnosti Božej vôli.  Po skončení liturgickej slávnosti sa veriaci mohli stretnúť pri vzájomných rozhovoroch a agapé, ktoré spoločne sami pripravili.