Liturgická spomienka na sv. Jána Pavla II. aj v Nitrianskom biskupstve

Liturgickú spomienku na svätého Jána Pavla II. si pripomína 22. októbra 2014 aj Nitrianska diecéza. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák si svätca uctí v deň jeho spomienky vo Farskom kostole vo Veľkom Lapáši, kde bude celebrovať svätú omšu a kde sa nachádza aj relikvia tohto prvého slovanského pápeža.

Relikvia svätca:

Relikviu svätého Jána Pavla II. má vo vlastníctve aj Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre, ktorú osobne navštívil 30. júna 1995.

Relikvia aj v Kaplnke UPC v Nitre:

Počas stretnutia s krakovským kardinálom Stanisławom Dziwiszom, dlhoročným osobným tajomníkom Jána Pavla II., 21. júna 2014 v Ladciach, bola zástupcovi Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre venovaná relikvia krvi tohto svätca pre Kaplnku Ducha Svätého v nitrianskom Univerzitnom pastoračnom centre. Bola darovaná s nádejou, že práve príklad, učenie a orodovanie tohto veľkého muža Cirkvi, ktorý sa práve v Nitre v júni 1995 stretol so slovenskou mládežou, bude pre študentov UKF i SPU pomocou a povzbudením na ceste nasledovania Krista.