Liturgickou slávnosťou na Gorazdove pri Močenku si uctili sv. Gorazda a spoločníkov

Pri príležitosti ukončenia XXX. ročníka festivalu Gorazdov Močenok a liturgickej spomienky na sv. Gorazda a spoločníkov sa v Gorazdove pri Močenku 24. júla 2022 uskutočnila tradičná liturgická slávnosť, ktorou vyvrcholil celonárodný festival kresťanského divadla. Pontifikálnu sv. Omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák  s Mons. Františkom Rábekom, ordinárom OS a OZ SR, miestnym farárom a dekanom Petrom Michalovom a ďalšími kňazmi za účasti širokej verejnosti. Prítomní bol aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, starosta obce Močenok Roman Urbánik  a ďalší zástupcovia regionálnej a obecných samospráv a hlavní organizátori festivalu. Liturgická slávnosť bola venovaná aj sláveniu 2. svetového dňa seniorov a starých rodičov. Mons. František Rábek ako slávnostný kazateľ sa vo svojej homílii venoval aj tejto téme ľudskej staroby, pričom ju spojil aj s osobou a osobnosťou sv. Gorazda a jeho významom pre nás ako zatiaľ jediným slovenským svätcom. Pozornosť  veriacich upriamil aj na 30 rokov festivalu Gorazdov Močenok a jeho prínos pre kresťanskú kultúru a formáciu nielen veriacich, ale aj celej spoločnosti. V závere sv. Omše poďakoval starosta obce Roman Urbánik obom otcom biskupom za stálu osobnú podporu festivalu kresťanského divadla ako aj za podporu zo strany Nitrianskeho biskupstva. Biskup Judák tiež poďakoval organizátorom a účastníkom festivalu za dlhoročné úsilie a biskupovi Rábekovi vyjadril aj gratuláciu k 50. výročiu jeho kňazskej vysviacky. Liturgickú slávnosť svojim spevom dôstojne sprevádzal Zbor Technik STU. Po skončení liturgickej slávnosti bol pre účastníkov pripravený ďalší kultúrny a spoločenský program. Liturgickú slávnosť v priamom prenose odvysielala aj RTVS.