Liturgiou Kvetnej nedele na Nitrianskom hrade vstúpili do slávenia Veľkého týždňa

So zelenými ratolesťami v rukách vstúpili 28. marca 2021 na Kvetnú nedeľu nitriansky diecézny biskup Viliam Judák s veľprepoštom katedrálnej kapituly Štefanom Vallom a kanonikmi kapituly do ešte stále prázdneho chrámu na Nitrianskom hrade, aby liturgiou Kvetnej nedele – nedele utrpenia Pána začali slávenia Veľkého týždňa tohtoročnej Veľkej noci. Po roku tak opäť v ľudoprázdnej katedrále zazneli aj tradične spievané pašie podľa sv. Marka, ktoré si veriaci vďaka stále platnému zákazu slávenia bohoslužieb za účasti verejnosti mohli vypočuť len vo svojich domovoch prostredníctvom vysielania TV Nitrička a internetovej siete.

Biskup Judák vo svojej homílii poznačenej skutočnosťou prázdneho chrámu, na podklade textov pašií podľa sv. Marka o utrpení Ježiša Krista poukázal na potrebu každoročne aktualizovať udalosti Veľkej noci hoci nedokonalým ľudským slovom. Uvažoval nad opisom jednotlivých udalostí v evanjeliu, nad osobou mladíka, ktorý sa nachádzal v Getsemanskej záhrade v čase zajatia Ježiša Krista, a ktorý nakoniec pred vojakmi ušiel, ale poukázal aj na vojaka – stotníka, pohana, ktorý po ukrižovaní Ježiša skonštatoval, že to bol skutočný Boží Syn. Podľa slov biskupa Judáka nás tak sv. Marek povzbudzuje k uvedomeniu si otcovského vzťahu Boha k človeku. Ako povedal: „To je krásne svedectvo, ktoré nás v tejto bezmocnosti, v tejto bolesti, z tejto úzkosti  vedie k tomu, že tu sa neopisujú len udalosti o akejsi historickej osobnosti, čo sa stali v jeho živote, ale že je to Boží Syn, ktorý za nás zomrel, a my vieme že pašie nie sú cieľom, ale sú cestou k osláveniu, k budúcnosti, k novému životu.“ Biskup Judák poukázal aj na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou a opäť zatvorenými kostolmi, či kritiku veriacich adresovanú biskupom a kňazom, no napriek tomu všetkému povzbudil veriacich slovami: „Naši kňazi sú ako Nikodémovia, ktorí kde tu čakajú na veriacich, ktorí prídu do kancelárii niečo vybaviť, aby ich mohli pritom aj vyspovedať.“ Vyzval veriacich, aby si napriek všetkému našli cestu do kostola, že diecézni kňazi sú im k dispozícii, chrámy budú otvorené, aj keď nie k verejným bohoslužbám, ale v tichej modlitbe môžu prežívať tajomstvá veľkej noci. Ako povedal: „Prežívajte tieto tajomstvá tak, ako udalosti ktoré sa nás bezprostredne týkajú, ktoré chceme s Kristom prežívať, lebo sú aktualizované aj do nášho života, a jeho cesta utrpenia je aj našou cestou, nie len takou spomienkovou, ale živou, veď toho utrpenia, skúšok a bolesti každý z nás prežíva  aj v tieto posledné mesiace a týždne navyše a viac, ako niekedy sme si vedeli predstaviť, ale vždy je tu veľkonočná nádej, vždy je tu veľkonočné víťazstvo Ježiša Krista, ktorý za nás trpel, ale aj vstal zmŕtvych, a on nás pozýva, aby sme aj my s ním išli po tejto ceste posilnení jeho milosťou k tomu konečnému víťazstvu.  Teda ak sú aj nám tieto udalosti známe, a možno ich prežívame už desaťročia, sú vždy nové, sú vždy pozývajúce, sú vždy aktuálne a sú aj obohacujúce.“

V závere liturgickej slávnosti zazneli oznamy správcu katedrály sv. Emeráma Mons. Štefana Valla o poriadku slávení sviatočných bohoslužieb a obradov, ktoré všetky budú v priamych prenosoch vysielané prostredníctvom TV Nitrička, a internetovej siete. Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák pred slávnostným požehnaním nakoniec veriacim odkázal: „Drahí bratia a sestry, všetkým vám želám, aby sme prežili aj tieto nastávajúce dni Veľkého svätého týždňa v Božej milosti, ale aj v Božej ochrane a v primeranom zdraví, a myslime na seba v modlitbách, aby sme vedeli túto časť krížovej cesty s Kristom prekonať a tešiť sa z radostného víťazstva aj liturgicky ale aj a vo večnosti.“

Vo farnostiach celej Nitrianskej diecézy sa liturgiou Kvetnej nedele začalo slávenie Veľkého týždňa síce v sťažených podmienkach online, ale v duchovnej zomknutosti veriacich so svojimi duchovnými pastiermi, ktorí sú k dispozícii v rámci individuálnej pastorácie pripravení aj osobne poslúžiť zvlášť v tomto pre kresťanov a ich duchovný život najvýznamnejšom období liturgického roka.