Ľudové misie v Nemšovej

Nemšová (5. marca) Rímskokatolícka Farnosť sv. Michala Archanjela Nemšová Vás srdečne pozýva na ľudové misie konané v čase od 5. do 13. marca 2016.

Čo sú ľudové misie? Je to čas venovaný pre seba samého, keď si pozvaný znovu a v celej hĺbke svojej bytosti objaviť seba. Je to čas na zamyslenie, aby si spoznal zmysel svojej vlastnej existencie v zornom pohľade Slova, ktorým je sám Boh. Prijmite teda toto pozvanie k stolu Božieho milosrdenstva.

Vaši kňazi a pátri misionári z rehole Redemptoristov

Program misii:

Sobota 5. 3.

Nemšová: 17,30 sv. omša na začiatok misii

Nedeľa 6. 3.

Nemšová: 8,00 sv. omša s misijnou kázňou

10,15 sv. omša s misijnou kázňou

14,00 Katechéza pre mužov

15,30 Katechéza pre ženy

17,30 sv. omša s misijnou kázňou

Kľúčové: 7,30 sv. omša s misijnou kázňou

Trenč. Závada: 8,45 sv. omša s misijnou kázňou

Pondelok 7. 3.

Nemšová: 8,00 sv. omša s misijnou kázňou

18,00 sv. omša pre deti

Kľúčové: 17,00 sv. omša s misijnou kázňou

Utorok 8. 3.

Nemšová: 8,00 sv. omša s misijnou kázňou

18,00 sv. omša s misijnou kázňou

Trenč. Závada: 17,00 sv. omša s misijnou kázňou

Streda 9. 3.

Nemšová: 8,00 sv. omša s misijnou kázňou

18,00 sv. omša s misijnou kázňou

Borčice: 17,00 sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok 10.3.

Nemšová: 8,00 sv. omša s misijnou kázňou

18,00 sv. omša s misijnou kázňou

Po sv. omši poklona pred Sviatosťou oltárnou

Piatok 11. 3.

Nemšová: 10,00 sv. omša pre starých a chorých

s vysluhovaním sviatosti Pomazania chorých

18,00 sv. omša pre mládež

Po sv. omši stretnutie s mládežou

Sobota 12. 3.

Nemšová: 8,00 sv. omša s misijnou kázňou

17,30 sv. omša s misijnou kázňou

Nedeľa 13. 3.

Nemšová: 8,00 sv. omša s misijnou kázňou

10,15 sv. omša s misijnou kázňou, požehnanie misijného kríža

Kľúčové: 7,30 sv. omša s misijnou kázňou

Trenč. Závada: 8,45 sv. omša s misijnou kázňou