Maltézsky punč pre Hospic u Bernadetky v Nitre vo virtuálnej podobe – pozvánka k účasti

Už desať rokov sa v Nitre v období medzi 2. alebo 3. adventným týždňom pravidelne uskutočňuje charitatívne podujatie pod názvom Maltézsky punč pre Hospic u Bernadetky, ktoré umožňuje vyjadriť kresťanskú lásku a solidaritu s chudobnými, chorými a trpiacimi. V spolupráci s mestom Nitra a Nitrianskym biskupstvom na Svätoplukovom námestí v stánku označenom symbolikou Maltézskeho rádu dobrovoľníci v uniformách Maltézskej pomoci Slovensko pôsobiaci v Nitre podávajú pre návštevníkov vianočného mestečka jeden z najlepších punčov v Nitre. Návštevníci stánku pritom môžu za punč venovať dobrovoľný finančný príspevok. Takto vyzbierané finančné prostriedky od darcov sú po skončení podujatia vždy v plnej výške, bez odpočítania akýchkoľvek nákladov odovzdané a použité na podporu Hospicu u Bernadetky, nad ktorým nitrianske centrum drží podporný patronát, ale aj na ďalšie charitatívne aktivity Maltézskej pomoci Slovensko. Za 9 rokov tak Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra pre svoju dôveryhodnosť a kvalitu punču od darcov obdržala celkovo 36.931 €, ktoré boli použité do posledného centu podľa úmyslu darcov hlavne na zabezpečenie prevádzky Hospicu u Bernadetky, zakúpenie zdravotníckych pomôcok, elektrického stropného zdviháku, antidekubitných matracov, či medicínskych preparátov a mobilnej hospicovej starostlivosti.
Keďže v tomto roku sa dobrovoľníci nemôžu stretnúť so svojimi priaznivcami, či podporovateľmi Hospicu u Bernadetky v nitrianskom vianočnom mestečku pri svojom tradičnom stánku s najlepším Maltézskym punčom, pre pretrvávajúcu koronavírusovú pandémiu, a nechcú ohroziť ich zdravie, rozhodli sa v spolupráci s Diecéznou charitou v Nitre pod ktorej správu hospic patrí, uskutočniť tohtoročný Maltézsky punč len vo virtuálnej podobe. Pozývajú preto všetkých ľudí dobrej vôle na virtuálny pohár punču na podporu Hospicu u Bernadetky v Nitre. Dobrovoľníci nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko veria, že aj virtuálny pohár punču na tento úmysel napomôže k tomu, aby sa desaťročná tradícia nepretrhla, a pohár punču, aj keď v tomto jubilejnom 10. ročníku charitatívnej akcie len virtuálny, rovnako každého účastníka a darcu  zahreje na duši, ako v minulosti na Svätoplukovom námestí.
V spolupráci s Diecéznou charitou v Nitre tak bola spustená oficiálna verejná Zbierka  na podporu Hospicu u Bernadetky v Nitre pod názvom „Virtuálny Maltézsky punč 2020“. Záštitu nad touto charitatívnou akciou  prevzal aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Darcovia, ktorí sa pridajú k tejto akcii, a rozhodnú sa podporiť Hospic u Bennadetky v Nitre, môžu posielať svoje príspevky až do 31. januára 2021 priamo na bankový účet Diecéznej charity v Nitre číslo: SK42 0200 0000 0039 8727 9057. Tak ako po minulé roky, tak aj teraz bude celý obnos vyzbieraných finančných prostriedkov poskytnutý Hospicu u Bernadetky v Nitre, aby pomohol pri zabezpečení paliatívnej starostlivosti pre tých, ktorí v ňom končia svoju pozemskú púť, aby ju skončili dôstojne a hlavne bez bolestí a ťažkostí, pri čo najlepších podmienkach zdravotníckej a duchovnej starostlivosti.
Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko pôsobiaci v Nitre už vopred všetkým darcom vyslovujú svoje úprimné Pán Boh zaplať, a vyjadrujú vďaku za to, že im takto POMÁHAJÚ POMÁHAŤ! Súčasne sa tešia v nádeji na opätovné osobné stretnutie v roku 2021 pri stánku na Svätoplukovom námestí v Nitre, ale už pri skutočnom horúcom a kvalitnom Maltézskom punči!

So vznikom Maltézskeho rádu je spojené založenie prvého špitálu – hospicu v Jeruzaleme. V duchu tejto tradície  v Nitre prevzali dobrovoľníci centra Maltézskej pomoci Slovensko patronát nad Hospicom – Domom pokoja a zmieru u Bernadetky. Patronát spočíva v uskutočňovaní podporných aktivít rôzneho druhu s cieľom napomáhať jeho fungovaniu po materiálnej a finančnej stránke. Popri každoročnom podávaní dobročinného Maltézskeho punču sa uskutočňuje aj pravidelné maľovanie hospicu dobrovoľníkmi, služba sprevádzania zomierajúcich, služba na recepcii hospicu, či údržba trávnatých plôch a okrasných rastlín v areáli hospicu.