Maltézsky punč v Nitre pre Hospic u Bernadetky – pozvánka

Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra pozýva veriacich z nitrianskych farností a všetkých ľudí dobrej vôle na tradičný Maltézsky charitatívny punč, ktorý sa bude podávať v dňoch 8. – 11. decembra 2022 (od štvrtku do nedele od 9,00 do 22,00 hod) v Adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre. Dobrovoľné príspevky darcov budú v plnej výške odovzdané na prevádzku Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, patriacemu Nitrianskej diecéznej charite, a ďalšie charitatívne aktivity v prospech chudobných, chorých a trpiacich.