Mariánska akadémia v kňazskom seminári v Nitre – pozvánka

 Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre srdečne pozýva na Mariánsku akadémiu, ktorá sa každý rok koná pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Akadémia sa bude konať dňa 8. decembra v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre o 11:00 hod. Hosťom bude veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo. O 9,00 hod bude celebrovaná slávnostná svätá omša v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Všetci sú srdečne pozvaní.