Mariánska hodová slávnosť v Topoľčanoch s organovou svätou omšou – pozvánka

RKFÚ Topoľčany oznamuje, že na vigílnu mariánsku hodovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v Topoľčanoch 14. augusta 2020 so začiatkom o 18,30 hod. vo farskom kostole – mariánskej svätyni Nanebovzatia Panny Márie, bude slávenie sv. omše obohatené a doprevádzané organovými skladbami svetoznámych autorov v podaní Mgr. art. Juraja Mičúnka. Všetci sú srdečne pozvaní k duchovnému a umeleckému zážitku.