Mariánska púť do Rajčian na Mechovičku – pozvánka

Farský úrad v Nadliciach pozýva mariánskych ctiteľov na tradičnú púť do Rajčian na Mechovičku, ktorá sa bude konať 7. augusta 2022. Súčasťou programu bude modlitba posv. Ruženca o 9,30 hod. a púť vyvrcholí slávnostnou sv. Omšou so začiatkom o 10,00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Všetci sú srdečne pozvaní!