Mariánska púť v Lehote pri Nitre – pozvánka

Rímsko-katolícky farský úrad v Lehote pri Nitre pozýva veriacich na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa uskutoční dňa 26. júla 2020. Slávnostnú svätú omšu celebruje Vdp. Marián Bér so začiatkom o 10,00 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.