Mariánska púť v Topoľčanoch – pozvánka

RKFÚ v Topoľčanoch pozýva mariánskych ctiteľov do Mariánskej svätyne v Topoľčanoch, ktorá spojená zväzkom duchovného príbuzenstva s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, bude v dňoch 3.-6. septembra 2020 sláviť tradičnú mariánsku púť, ktorá bude mať lokálny charakter za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.
Počas púte je možnosť získať v Mariánskej svätyni za obvyklých podmienok úplné odpustky (PA n. 308/19/I). Púťou chcú vzdať vrúcne vďaky trojjedinému Bohu i Panne Márii za ochranu a rovnako veľkú vďačnosť všetkým ľuďom pracujúcim počas koronakrízy. Celý program púte je zverejnený na priloženej elektronickej verzii plagátu alebo na farskej webovej stránke: www.topolcany.fara.sk