Mariánska púť v Topoľčanoch – pozvánka

Rímskokatolícka farnosť Topoľčany srdečne pozýva mariánskych ctiteľov na tradičnú MARIÁNSKU PÚŤ V TOPOĽČANOCH, ktorá sa uskutoční v dňoch 1.- 4. septembra 2022. Púť vyvrcholí mariánskou pobožnosťou spojenou so sviečkovým sprievodom v sobotu 3. septembra pri sv. omši o 18.30 hod. a slávnostnou sv. omšou v nedeľu 4. septembra o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Zdenek WASSERBAUER, pomocný biskup pražský. Podrobný program púte nájdete na webovej stránke farnosti: www.topolcany.fara.sk