Mariánska púť v Topoľčanoch – pozvánka

22. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

V Topoľčanoch sa v dňoch 5. – 8. septembra 2019 uskutoční tradičná Mariánska púť. Rímskokatolícky farský úrad pozýva pútnikov k účasti na liturgických sláveniach a duchovnom programe, ktorého súčasťou bude aj obnovená tradícia sviečkového sprievodu po Námestí M.R. Štefánika. Na základe duchovných zväzkov Mariánskej svätyne – Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme je možné získať pri návšteve svätyne za obvyklých podmienok úplné odpustky. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše k úcte k Panne Márii pred Lurdskou jaskyňou v nedeľu 8. septembra 2019 o 10,30 hod bude nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.