Mauro kardinál Piacenza v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre: „Veriť znamená vidieť veci Kristovými očami“

Po sobotňajšej odbornej konferencii, počas ktorej v aule Kňazského Seminára sv. Gorazda bol predstavený slovenský preklad tkzv. Enchiridionu odpustkov, dokumentu Svätej Stolice vyjadrujúceho učenie o odpustkoch, sa mohli veriaci v nedeľu 2. októbra 2022 zúčastniť slávnostnej sv. Omše v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorú za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, pápežského ceremoniára Mons. Ľubomíra Welnitza a predstavených a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda celebroval  hlavný pápežský penitenciár Svätej Stolice J.Em. Mauro kardinál Piacenza. Hlavného celebranta v úvode slávnostnej liturgie privítal biskup Viliam Judák. V homílii sa kardinál Piacenza prítomným jej sprostredkovaným prekladom do slovenského jazyka prihovoril s myšlienkami, v ktorých uvažoval nad tým, čo znamená a čím je viera v Boha pre človeka. Ako povedal: „Veriť znamená vidieť veci Kristovými očami. Niet nič krajšieho a dôležitejšieho, ako viera. Je to najcennejšie dedičstvo, ktoré sme dostali od našich otcov. Nič potrebnejšie nemôžeme zanechať budúcim generáciám, ako keď budeme žiť sväto a nebudeme si zúfať. Spravodlivý človek žije zo svojej viery. Preto aj my, ktorí chceme byť spravodliví, môžeme prosiť ako apoštoli slovami – Daj nám väčšiu vieru! Ak človek zabudne na svojho Boha, je menej človekom.“ zaznelo v závere príhovoru kardinála Paicenzu. V závere slávnosti sa v mene Nitrianskej diecézy a Kňazského seminára sv. Gorazda kardinálovi Piacenzovi poďakoval vicerektor Miroslav Šidlo. Kardinál Piacenza naopak vyjadril vďaku biskupovi Judákovi za možnosť navštíviť najstaršiu diecézu v stredovýchodnej Európe a možnosť celebrovať sv. omšu v katedrále – Bazilike sv. Emeráma. Zvlášť pozdravil a povzbudil bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda, aby sa nechali formovať Božou Matkou podľa Ježišovho Srdca, aby boli dobrými a múdrymi kňazmi.