Menovanie honorárneho kanonika a honorárnych dekanov

25. júna 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (23. mája) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák menoval za honorárneho kanonika Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Mariána Javora. Zároveň vymenoval niekoľkých honorárnych dekanov: Petra Brisudu, Antona Košíka, Petra Klecha, Jána Smolku, Rudolfa Daňa, Štefana Lašáka, Imricha Kováča a Jozefa Varhaníka.

Všetkým spomenutým kňazom nitriansky biskup odovzdal menovacie dekréty vo svojej rezidencii 23. mája 2018.

Jozef Plutinský / Miroslav Lyko