Menovanie veľprepošta Nitrianskej kapituly kanonikov

| Kategória: Fotogaléria

Počas modlitby vešpier na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 24. mája 2015 vymenoval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák nového veľprepošta starobylej Nitrianskej kapituly kanonikov. Vo svojom katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma v Nitre vymenoval a uviedol do tohto úradu Mons. Štefana Valla, doterajšieho zástupcu veľprepošta.