Metodický deň pre katechétov v Nitre

Po niekoľkých rokoch sa 12. februára 2020 v Nitre opäť stretli učitelia náboženskej výchovy na metodickom dni pre katechétov Nitrianskej diecézy. Zúčastnilo sa ho 165 učiteľov a kňazov, ktorí aktívne vyučujú na školách v obciach a mestách na území biskupstva. Nosnou témou stretnutia bola problematika empatického rozhovoru v práci učiteľa. Odbornú prednášku o tom, ako viesť empatický rozhovor predniesla Mgr. Eva Račková, PhD.. Problematiku účastníkom stretnutia ozrejmila nielen teoreticky, ale zamerala sa aj na proaktívne využívanie techník vedenia empatického rozhovoru v práci učiteľa.  V prednáške sa venovala tomu, čo je, a čo nie je empatia, aké sú korene empatie, identifikovaniu emócií a potrieb v komunikácii so žiakom, či rozvíjaniu emočnej inteligencie. Jedným zo záverov bolo, že správny spôsob vedenia empatického rozhovoru predpokladá vhodný výber slov a kladenie správnych otázok.  Aj keď téma metodického dňa bola zameraná predovšetkým na komunikáciu učiteľa so žiakmi v škole, poznatky a odporúčania Mgr. Račkovej budú môcť účastníci metodického dňa využívať aj pri akejkoľvek komunikácii s ľuďmi, s ktorými sa dennodenne stretávajú. Stretnutie tak splnilo svoj cieľ, a opäť rozšírilo vedomosti tým, ktorí sa podieľajú na vieroučnej formácii mládeže v Nitrianskej diecéze.