Mikulášska návšteva v DSS Promeritae Quieti v Nitre

Pri príležitosti liturgickej spomienky na sv. Mikuláša biskupa sa 6. decembra 2022 tak ako každý rok roztrhlo vrece s tradičnými mikulášskymi návštevami v domácnostiach, vo farnostiach a farských chrámoch, na námestiach, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb a domoch sociálnej starostlivosti. Medzi také patrí aj Promeritae Quieti  sv. Svorada v Nitre na Šindolke. Už ráno si v tento deň našli klienti a zamestnanci zariadenia patriaceho Diecéznej charite v Nitre balíčky plné sladkostí, a aby dokázali identifikovať, od koho boli, tak sa tajomný darca na obed vrátil v zoskupení aj s anjelom a v podvečer aj s čertom, aby priniesli radosť a vyčarili všetkým úsmev na tvári slovom, spevom, či dobrou náladou, ako to k tomuto dňu patrí. Vedenie Promerite Quieti vyjadruje vďaku bohoslovcom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Lekárni sv. Michala Archanjela z Nitrianskych Hrnčiaroviec a študentom Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre za prejavy srdečnosti a ochotu robiť dobré skutky aj medzi tými, ktorí prežívajú svoju jeseň života niekedy aj s telesnými, zdravotnými, či inými ťažkosťami, ale vždy otvorení pre prejavy lásky a ľudskosti zo strany tých, ktorí sa o nich starajú, alebo ktorí na nich pamätajú aj v predvianočnom čase na sv. Mikuláša.