Milión detí sa bude modliť ruženec za pokoj a mier vo svete – pozvánka pápežskej nadácie ACN

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva opäť k zapojeniu sa do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.  18. októbra 2020 sa tak bude opäť modliť ruženec za mier a jednotu vo svete 1 milión detí na celom svete. V roku 2020 chce nadácia deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky zázračnú mariánsku medailu. Po tom, čo Katarína dala vyraziť mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu k našej Pani. Následne sa začali diať veľké počty uzdravení a aj preto dostala medaila prívlastok zázračná. Každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a zaregistruje sa na webe www.miliondeti.sk, dostane jednu takú medailu.
Tento krát je však ružencová kampaň trochu iná.  Jednak je poznačená pandémiou koronavírusu a jednak pripadla na ten istý deň ako misijná nedeľa. To všetkých pozýva k väčšej kreativite. Ruženec sa tak možno s deťmi modliť pred, počas, či po aktivitách, ktoré sa plánujú robiť pri príležitosti misijnej nedele. Rovnako aj TV Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred svätou omšou s tematikou misií 18. októbra o 9.00 hod. Epidemiologické opatrenia pravdepodobne ešte skomplikujú možnosti modliť sa ruženec v skupinách. Keďže aj organizátori chcú, aby sa všetci správali zodpovedne a brali ohľad na ľudí, ktorí sú vystavení riziku – katechéti, učitelia, vychovávatelia, ale aj kňazi, či zdravotníci pracujúci s deťmi  pozývajú vás k tvorivosti. Ruženec sa možno modliť doma, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke v parku, či online pomocou imternetového hovoru, na ktorý si všetci už zvykli. Navštívte stránku www.miliondeti.sk a nájdete na nej: voľne stiahnuteľné materiály, video, ktoré môžete zdieľat na sociálnych sieťach, návod ako sa modliť ruženec pre deti a prihlasovací formulár. Nadácia ACN tak pozýva všetkých v dôvere v slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť“.