Mimoriadny misijný mesiac – október 2019 – pozvánka k sláveniu

Cirkev na celom svete začne 1. októbra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho slávenie zvolal pápež František. Misionári Spoločnosti Božieho Slova – verbisti na tento mesiac vytvorili krátke zamyslenia na každý deň mesiaca október a obrázky s myslienkami pápeža Františka na tému misie.  Stiahnuť si ich možno na internetovej stránke:https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/