Miništranti na DOD v Kňazskom seminári

25. júna 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (30. marca) Miništranti z Nitrianskej a Žilinskej diecézy prišli do Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, aby sa zúčastnili Dňa otvorených dverí. Bohoslovci si pre nich pripravili duchovný i zábavný program. 

Deň začali svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Celebroval ju rektor seminára Mons. Marián Dragúň. Nasledovala prednáška prefekta Romana Titzeho. Po obede prišiel na rad športový program. 

Miroslav Lyko