Miništranti v Kňazskom seminári v Nitre

V dňoch 29. – 30. novembra 2014 sa v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí miništrantských táborov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 66 miništrantov z Nitrianskej  aj Žilinskej diecézy. Bohatý program pre miništrantov pripravili bohoslovci spolu s ich predstavenými.

V sobotu počas popoludnia miništranti mali na výber množstvo aktivít: prechádzku na kalváriu, prehliadku katedrály a nitrianskych kostolov či športové aktivity v podobe futbalu, floorbalu, plávania a ping-pongu. Večer všetci spoločne vstúpili do adventného obdobia  svätou omšou, ktorú  celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Po jej skončení bol pripravený celovečerný zábavný program, ktorý si pripravili bohoslovci. Tento deň zakončila eucharistická adorácia. V nedeľu sa všetci spoločne zúčastnili svätej omše v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Následne program pokračoval stretnutím s predstavenými kňazského seminára, ktorí sa  s prítomnými podelili o svoje spomienky z miništrantských čias a povzbudili miništrantov v ich obetavej službe.

Stretnutie sa skončilo prezentáciou fotografií z letných táborov, požehnaním a slávnostným obedom.

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným miništrantom a tešia sa na spoločné stretnutie na ďalšom ročníku miništrantských táborov.

Podľa informácie od M. Peťovského

M1zM2zM3zM4zM5zM6z