Miništranti z farnosti v Soblahove oslávili sviatok svojho patróna

Miništranti veľmi dobre vedia, že ich patrónom je sv. Dominik Savio, ktorý má sviatok 6. mája. Preto si miništranti z Farnosti Soblahov pri tejto príležitosti uctili svojho patróna a po dlhých rokoch zložili miništrantské sľuby. Začínajúci i „ostrieľaní“ miništranti, v Soblahove sedemnásti a na filiálke v Mníchovej Lehote šiesti vyjadrili pred farským spoločenstvom túžbu verne vykonávať túto službu a obetovať sa pre spoločenstvo. Popoludní oslávili tento sviatok i na spoločnej grilovačke na fare spolu so svojimi rodinami. Nech sa sv. Dominik za nich oroduje a vyprosí aspoň jednému kňazské povolanie!