Miništrantské tábory 2023 v Nitre – pozvánka

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre organizuje aj v roku 2023 tradičné miništrantské tábory. Ubytovanie a strava je zabezpečená v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Príspevok na tábor je 80 €, súrodenecká cena je 70 € na dieťa. Poplatok za tábor sa bude hradiť v hotovosti pri nástupe na tábor. Tábory sú rozdelené podľa vekovej hranice – do 15 rokov (3 termíny podľa diecézy, z ktorej miništranti pochádzajú) a tábor pre starších miništrantov nad 15 rokov (1 termín pre všetky diecézy). Kapacita každého turnusu je obmedzená. Po ukončení prihlasovania bude záujemcom potvrdená účasť a zaslané bližšie informácie. Pre viac informácií je možné kontaktovať organizátorov na e-mailovej adrese: ministranti@ksnr.sk  Možnosť prihlásenia cez prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na www.ksnr.sk