Misie Redemptoristov medzi Rómami na Orechovom Dvore v Nitre

V dňoch 10. – 14. septembra 2023 sa v rómskej komunite na Orechovom Dvore pri Nitre po prvýkrát uskutočnili komunitné katolícke misie, alebo duchovná obnova pre Rómov, ktorú uskutočnili pátri Redemptoristi pod vedením P. Michala Zamkovského CSsR na základe pozvania rehoľných sestier Saleziánok, ktoré v tejto komunite slúžia. V závere misií na Orechov dvor prišiel aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, a zúčastnil sa s misionármi a Rómami na spoločnej modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Svoju návštevu využil aj na komunikáciu s Rómami, ktorí sa na misijnom programe zúčastňovali a vyjadril spokojnosť s tým, ako sa zapojili do aktivít. Podobne pomocný nitriansky biskup Mons,. Peter Beňo využil príležitosť a navštívil modliace sa spoločenstvo Rómov a zotrval na programe doobeda i večer. A ako videl tieto netradičné misie P. Michal Zamkovský CSsR? Tak toto sú jeho slová:

„Viacerí sa pýtajú na priebeh i ovocie misií na Orechovom dvore. Boli to misie hlavne pre nás a tiež pre sestry Saleziánky, ktoré tam pôsobia. Pán Boh nás učí prijímať „iných“ a rozširuje naše srdce pre stratených. Keď beriem do úvahy, že títo ľudia – odsunutí z mesta Nitra do geta – majú svoje každodenné existenčné problémy, nás prijali veľmi srdečne a podľa svojich možností a schopností sa otvorili Božej láske. Pri evanjelizácii nie je úspechom len to, že sa ľudia obrátia, vyspovedajú, prídu do kostola, ale aj to, keď sa v srdci priblížia k Bohu a Boh sa priblíži k nim. Mohli sme počas pár dní sledovať ich zápas so zlom, vnímať ich slobodu pre život, hravosť a spev. Tie spoločné stretnutia večer po západe slnka pri filme Ježiš a spontánnej modlitbe i radosti mi dlho ostanú v pamäti. Pevne verím, že Pán sa viacerých dotkol svojou láskou a hlavne u detí sa to raz v ťažkej chvíli života môže pripomenúť a pomôcť. Pomáhali nám posielané „poznania“, ktoré ste mali pri modlitbe za týchto ľudí. Zvlášť sa mi zdá aktuálny obraz stepi, kde sú vysadené malé stromčeky a ktosi tie stromčeky stále polieva, aby nevyschli. Ešte neprinášajú ovocie, lebo sú malé, ale postupne dorastajú a budú plodné… Mám pred očami mladých a hlavne deti, kde je toľký potenciál. Akú  požehnanú (a nie ľahkú) prácu tu vykonávajú rehoľné sestry a ich pomocníci: polievať a chrániť a Boh dá vzrast na Orechovom dvore, v Lomničke a na iných miestach po Slovensku. Prijmime výzvu pápeža Františka modliť sa v tomto mesiaci septembri za tých, ktorí sa obetavo venujú odmietaným a „neviditeľným“. V srdci mi zostáva pieseň, ktorú tak radi a z celej duše spievali: „Ježiš, Ty si môj Ježiš, Ježiš, Ty si môj Ježiš. Je mi dobre, keď som s Tebou, je mi dobre, keď si so mnou, Ježiš! Ty si môj, Ježiš!“ Tak to prežíva dievčatko menom Melody, ktorej fotku, ako spí v škôlke s misijným krížikom, mi poslala sestra Eva. Je to symbolické, lebo päťročná Melody mala pol roka, keď jej zomrela mama a má ešte päť starších súrodencov. Otec sa o nich staral a teraz už majú druhú mamu. Život pre ňu nebude ľahký, ale verím, že Ježiš bude stále s ňou. Z mnohých „neviditeľných“ tvárí aspoň táto malá Melody nech nás pozýva k modlitbe.“