Misijný deň detí – 6. január 2023

| Kategória: Naša viera

Deti pomáhajú deťom. V duchu myšlienky Deti pomáhajú deťom sa na slávnosť Zjavenia Pána slávi na celom svete Misijný deň detí. Traja králi boli prvými ohlasovateľmi Ježiša Krista. Šiesteho januára si preto pripomíname vznik misií. Aj deti na Slovensku pozývame na sviatok Troch kráľov do kostola, aby sa spoločne s kňazmi modlili za svojich rovesníkov v Etiópii a slávili Misijný deň detí. Pre farnosti sme pripravili materiály pre deti na objednanie (objednáva vždy jedna poverená osoba pre celú farnosť po dohode s farským administrátorom, všetky materiály sú posielané zadarmo):

Adventná večerná modlitba pre všetky rodiny farnosti
Deviatnik pre deti pred Misijným dňom detí
Náramky pre deti ako darček z Misijného dňa detí
Plagát A4 – 6. január 2023
Liturgický balíček (prosby, obetné dary, úlohy pre Troch kráľov, podnety na kázeň)

Materiály na Trojkráľovú koledu

Pokladnička Trojkráľovej koledy pre Misijné dielo detí v Afrike
Ikona betlehemských jasličiek – je určená pre príbytky, ktoré navštívia deti s Trojkráľovou koledou

Do Misijného dňa detí môžete zapojiť čo najviac detí a koledníkov. Tam, kde vo farnostiach neprebehla verejná zbierka Dobrej noviny, môže sa uskutočniť koledovanie v kostole v rámci Trojkráľovej koledy spojené so zbierkou pre projekty Misijného diela detí v Afrike. Tento rok koledujeme pre Etiópiu. Samozrejme, ak vzhľadom na množstvo zbierok a iné dôvody zbierka nebude, slávenie Misijného dňa detí má aj tak veľký význam v tom, aby si deti uvedomili, že vo svete žijú ich rovesníci, ktorí sa majú oveľa horšie.

Dohodnite sa so svojím farským administrátorom a PRIHLÁSTE svoju farnosť na slávenie Misijného dňa detí 6. januára 2023 (sviatok Troch kráľov) a na Trojkráľovú koledu. Viac info na: Misijný deň detí – 6. január 2023 | Misijné diela (misijnediela.sk)