Missa pro Defunctis – Requiem v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade – pozvánka

Pri príležitosti sviatku Všetkých verných zosnulých 2. novembra 2023 o 18,30 hod. zaznie počas tradičnej liturgie v latinskom obrade v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma  na Nitrianskom hrade starobylá Missa pro Defunctis pre 5 hlasov od španielskeho renesančného skladateľa Cristóbala de Morales. Svätú omšu celebruje ThDr. Anton Ďatelinka, farár farnosti Nitra – Horné mesto. Slávnostným kazateľom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Účinkujú Hilda Gulyás – soprán, Angelika Zajícová – alt, Matúš Šimko – tenor, Ištván Hajdu – tenor a Tomáš Šelc – bas. Spoluúčinkujú Gregoriánska schóla nitrianskych Františkánov a Nitriansky komorný orchester- Všetci sú srdečne pozvaní!