Mládež zo Soblahova v rámci prípravy na birmovku na púti v Šaštíne

Birmovanci z farnosti Soblahov sa pod vedením svojho farára Petra Valaského vzorne pripravujú na prijatie sviatosti Ducha Svätého, ktorú príjmu už v júni tohto roka. Spoznávajú svoju vieru, rôzne oblasti duchovného života kresťana, budujú vzájomné spoločenstvo farskej rodiny, zapájajú sa do jej života. V rámci tejto prípravy sa oboznámili i s tradíciou pútí, a tak putovali v sobotu 29. apríla 2022 do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. Spoznali toto milostivé miesto, pomodlili sa tu a slávili spolu so svojím farárom svätú omšu. Táto púť bola pre nich veľkým obohatením ich duchovného života, mariánskej úcty a tiež prehĺbením vzájomného spoločenstva.