Mladí na pešej púti zo Zobora na Skalku

Desiatky mladých veriacich sa na konci letných prázdnin zúčastnili pešej púte zo Zobora na Skalku pri Trenčíne. Približne 120 kilometrov zvládli za niekoľko dní. Pútnici počas cesty spievali, modlili sa, obzerali krásu prírody a navštevovali kostoly. Púť sa konala na úrovni Nitrianskeho biskupstva, a tak trasa púte bola zvolená tak, aby viedla iba po území diecézy. Toto podujatie bolo zorganizované k úcte patrónov diecézy – svätých Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi. Na Zobore v Nitre sa nachádza Svoradova jaskyňa a na Skalke zasa Beňadikova. 

Video TU

Miroslav Lyko