Modlitbová pobožnosť k sv. Charbelovi – pozvánka

Farský kostol sv. Petra a Pavla v Nitre okrem iných vzácnych relikvií uchováva aj relikvie kosti a spovednej štóly veľkého libanonského svätca a mnícha sv. Charbela Makhloufa. Vždy v 22. deň mesiaca sa preto v  tomto chráme konajú modlitby k sv. Charbelovi, aby Pán Boh aj na jeho orodovanie a príhovor doprial veriacim milosti, ktoré potrebujú pre svoj svätý život a životy ich blízkych.

Modlitby od decembra 2019 do marca 2020 budú obetované popri vlastných úmysloch aj za mestské misie, ktoré sa budú konať v meste Nitra v marci 2020. Počas každej pobožnosti je príležitosť uctiť si relikvie svätca a dostať požehnanie olejom sv. Charbela.

Najbližšia modlitbová pobožnosť k sv. Charbelovi sa uskutoční 22. decembra 2019 o 10:00 hod. Svätú omšu a pobožnosť k sv. Charbelovi bude sláviť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Všetci sú srdečne pozvaní.