Modlitbová reťaz za život a rodinu – pozvánka

Srdečne pozývame zapojiť sa do ďalšej 24-hodinovej modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutoční už v sobotu na sviatok blahoslavenej Anky Kolesárovej, teda 20. novembra 2021 od 00:00 do 24:00 tam, kde práve ste! Stačí si vybrať jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť za život a rodinu na Slovensku, a zapísať sa na bit.ly/modlitbova-retaz Vhodné modlitby, ktoré sa môžete počas Modlitbovej reťaze pomodliť, nájdete na bit.ly/prolife-modlitby.